Apprendre le slovène : vocabulaire de base #2

Suite de la série pour apprendre le vocabulaire de base du slovène avec une série de nouveaux mots.

slovène méthode

zamenjam                  je change
značaj                       personnage
pregled                     check-up
na zdravje                  à la tienne
sir                             fromage
otrok                         enfant
izbira                         choix
izbrati                        choisir
izberem                     je choisis
cerkev                       église
pameten                    intelligent
zapreti                       fermer
zaprem                      je ferme
blizu                          pas loin / pres
plašč                         manteau
kava                          café
mrzel                         froid
biti prehlajen              être enrhume
sodelavec/vka           collègue
priti                           venir
pidem                       je viens
udoben (bna)             confortable
Kompas                    compas
leče                           lentilles
nalezjiv                      contagieux
pogovarjati se           converser
pogovarjam se          je converse
kuhinja                        cuisine
kuharica                   cuisinière
vogal                        coin
pravi                          vrai, reel
kašljati                      tousser
kašljam                     je tousse
država                       pays
sestrična                   cousine
bratranec                   cousin
križanka                     mots croises
nevaren                     dangereux
datum                       date
hčerka                       fille
dan                           jour
odločiti                      décider
odločim se                je décide
prijava                       déclaration
prijaviti                     declarer
prijavim                     je déclare
globok                      profond
oddelek                     département
sladica                      dessert
pislna miza                bureau
slovar                        dictionnaire
umreti                        mourir
težak                         difficile, lourd
razočaran                  déçu
motiti                        embêter
motim                      j’embête
ločen                         divorcé
delati                       faire
delam                      je fais
narediti                      faire
naredim                     je fais
storiti                        faire
storim                       je fais
zdravnik                    le docteur
dokument                  document
pes                           chien
dvomiti                      douter
dvomim                      je doute
piti                            boire
pijem                         je bois
pijača                        boisson
uho                           oreille
zgodaj                       tôt
zaslužiti                     gagner argent
zaslužim                    je gagne
vzhod                        est
lahek                         facile, leger
jesti                           manger
jem                           je mange
jajce                          oeuf
prazen                       vide
Anglija                     Angleterre
dovolj                       assez
Vstopiti                     entrer
Vstopim                    j entre
večer                         soir
zvečer                       dans la soirée
točen                        a l’heure
pregledati                  examiner
pregledam                 j’examine
primer                       exemple
razstava                    expo
izstopiti                       sortir
izstopim                      je sors
oko                           oeil
obraz                        visage
družina                      famille
znan                         connu
oče                           père
počutiti se                   sentir

Leave a Reply